Megállapodás mediáció

PÜSPÖKI LINDA

Mediátor

RÓLAM

Püspöki Linda vagyok, mediátor és pedagógus. Mediátori diplomámat szakmailag az egyik legjobb intézményben, a Budapesti Metropolitan Egyetemen szereztem.

A mediációval akkor találkoztam először, amikor a saját életemben egy krízishelyzet alkalmával nem találtam a kiutat. Megtapasztaltam, hogy ebben a módszerben mekkora lehetőségek rejlenek. Elhatároztam, hogy mediátorként magam is mások segítségére leszek, hogy megoldódhassanak azok a konfliktusaik, amelyek nehézséget okoznak számukra a sikeres párbeszédben.

Akár párkapcsolati válságban van, akár már az elválás
gondolata foglalkoztatja, akár gyermekével áll konfliktusban, az Ön számára a legfontosabb első lépés a nehézségek felismerése, majd ezeknek a problémáknak a konkrét megfogalmazása, illetve azok tolmácsolása a másik fél számára. A problémák megfogalmazása, azok tolmácsolása a másik fél számára azonban gyakran nem sikerül. Ez az a helyzet, amiben megoldást tudok kínálni. Segítek megtalálni Önök számára a közös célokat, amelyekre a további
együttműködés érdekében építkezhetnek. Végigkísérem Önöket azon a képzeletbeli úton, ami a célok eléréséhez vezet. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy megnyugvással tudjanak lezárni egy feszültségekkel teli folyamatot. Találkozásaink során bizalmas és biztonságos keretek között tárhatják fel a konfliktusukat, és támogatásommal eljuthatnak a mindkettőjüknek megfelelő megállapodásig.

Várom a jelentkezését, ha úgy érzi, hogy támogatásommal
szeretne békés úton megállapodásra jutni partnerével.

Tegyen egy lépést a megoldás felé!

Két kamasz gyermek édesanyjaként, és 15 éves pedagógiai tapasztalattal tudom, milyen kihívásokkal szembesülnek a szülők. Nehéz megtalálni a közös hangot egy kamasz gyermekkel. A hatékony kommunikáció segíti a megértést és az elfogadást mindkét generáció irányába. 

Mi a párkapcsolati, válási mediáció?

Úgy érzi, hogy néhány fontos kérdésben erőfeszítései ellenére sem sikerül közös nevezőre jutni a párjával?

 Támogatást tudok nyújtani a sikeres kommunikáció elindulásában. A találkozások során felszínre hozzuk a problémákat, megkeressük, kinek mi hiányzik a kapcsolatból ahhoz, hogy boldog, elégedett legyen. Olyan módon tárjuk fel az összefüggéseket, hogy mindkét fél számára érthető legyen a másik álláspontja. Ezáltal a jövőben képesek lesznek együttműködni a kapcsolatuk kiegyensúlyozott folytatásáért.

Elmélyült konfliktus, komoly nézeteltérések esetén előfordul, hogy a kapcsolat megmentésére irányuló próbálkozás nem sikerül. Amikor felmerül Önben a válás lehetősége, rengeteg gondolat kavaroghat a fejében. Segítek, hogy biztonságos, bizalmas légkörben lehessen minden szükséges kérdést megbeszélni, amire a továbblépés szempontjából szükség van. A gyermekek érdekeinek képviselete elsődleges a megbeszéléseken. Az eljárás végén egy olyan hivatalos megállapodást készítünk el, ami mindkét fél számára elfogadható. Segítségével a válás folyamata lelkileg kevésbé megterhelő, a bíróság előtti eljárás jelentősen egyszerűbb, gyorsabb, és nem utolsó sorban költséghatékonyabb lesz.

Miért a mediáció?

Mediátorként a konfliktus megoldásáért dolgozom. Titoktartási kötelezettség mellett független személyként támogatom a megegyezési folyamatot, tehát egyikük egyéni érdekét sem képviselem a másik ellenében. Lehetőséget adok a problémák feltárására, a közös pontok megkeresésére, a kapcsolat rendezésére.

Amennyiben a folyamat során arra a megállapításra jutnak, hogy nem szeretnék a jövőben az életüket együtt folytatni, a mediációnak számos előnye van a bírósági eljárással szemben.

  • Jelentősen rövidebb lesz a bírósági eljárás egy, a mediáció során kötött kész megállapodással, ezáltal a költség is kedvezőbb és tervezhetőbb. Akár egy tárgyalás is elegendő lehet.
  • A legfontosabb a gyermekük érdekének képviselete a válási folyamatban. Rövidebb idő alatt és nyugodtabb légkörben rendeződik körülötte a mindennapi élete. Néhány hónap alatt megállapodásra tudnak jutni az évekig elhúzódó pereskedés helyett.
  • A jövőről Önök, az érintett felek hoznak döntéseket, nem adják azt mások kezébe. Nem ügyvédek, szakértők, bíróság határozza meg, mi lesz jó Önöknek.
  • Mindketten elégedettek lesznek a bírósági végzéssel,
    hiszen az annak alapjául szolgáló megállapodás az Önök számára lényeges és elfogadható megállapításokat tartalmazza.

A mediáció minden esetben önkéntes. Akkor is kezdeményezhetik, ha a bírósági eljárás már folyamatban van. Érdemes lehetőséget adni a békés megegyezésre, ha úgy látják, hogy eredményes lehet a további bírósági pereskedés helyett. Egyes esetekben a bíró is kötelezheti a feleket arra, hogy mediációs eljárásban vegyenek részt. Ekkor is kereshetnek engem bizalommal.

Hogyan zajlik a mediáció?

Telefonon és e-mailben is kereshet engem. Az első telefonos beszélgetés során tájékozódom a konfliktushelyzetről, elmondom a mediáció előnyeit, menetét. Előfordul, hogy a másik fél még nem határozta el magát a folyamatban való részvételre. Ebben az esetben, ha Ön úgy látja jónak, én keresem meg őt telefonon, és szakemberként javaslom számára a probléma biztonságos keretek között történő megoldását.

Mindkét fél számára lehetőséget biztosítok, hogy előkészítő beszélgetés alkalmával mondja el saját szemszögéből a problémáját, mert mindkét fél egyéni látásmódja ugyanolyan fontos. Ilyenkor először az egyik, majd a másik féllel beszélgetek négyszemközt.

Az előkészítő beszélgetések után, az első közös megbeszélésen tájékoztatást adok újra a mediáció részleteiről, a tudnivalókról. Amennyiben mindkét fél számára megfelelő, elkezdődik a közös munka. Ezek a találkozások általában 3 órás időtartamúak. Előfordul, hogy egy alkalom után megszületik a megállapodás, de általában 3-5 további ülés szükséges ahhoz, hogy mindkét fél számára megfelelő eredménnyel zárjuk a folyamatot.

Minden lényeges pont megbeszélése után elkészítem azt a megállapodást, ami akár a bíróságra is beadható, melynek tartalmában a felek közösen egyeztek meg, és minden érintett érdekét képviseli.

Amiben még tudok segíteni

Mediáció kamaszokkal

A társadalmi változások, a felgyorsult életvitel, a közösségi média sokszor nem valós képet közvetít számukra a világról, ezért nehezen találják meg önmagukat. Alakuló gyermeki személyiségükkel gondot okoz számukra a különböző elvárásoknak megfelelni. Szülőként sem vagyunk képesek minden esetben mellettük állni, mert a digitalizálódó világban nem mindig tudunk tájékozódni mi sem. Ennek eredménye lehet a generációk elszigetelődése, a konfliktus az iskolában és otthon. Megromolhat a viszony a pedagógusokkal, a kortársakkal, a szülőkkel és más családtagokkal is. Fontos minden olyan tényező megismerése és megértése, ami ide vezetett.  Munkám során feltárjuk a konfliktus résztvevőit zavaró helyzeteket, megfogalmazódnak az igények, és megpróbáljuk közelíteni egymáshoz az álláspontokat.  A gyermek biztonsága és további sérüléseinek elkerülése elsődleges minden találkozáskor. A gyermek és a felnőtt egyenlő félként vesz részt az eljárásban.

Segítő beszélgetés

Adódhat olyan helyzet, amikor életében elakadást tapasztal, de hiába próbálja tisztán látni a dolgokat, nem sikerül. Ekkor egy kis támogatás is elég lehet ahhoz, hogy láthatóvá váljon, mi is a valódi probléma, és mi vezethet a megoldáshoz. Kétszemélyes beszélgetések keretében keressük meg a megoldás kulcsát, mellyel elindulhat a változás.

Árak

Első telefonos, tájékozódó beszélgetés – díjmentes

A másik fél megkeresése – díjmentes

Óradíjam egyéni beszélgetés esetén: 15.000 Ft/fő

kétszemélyes beszélgetés esetén: 20.000 Ft/2 fő

Megállapodás elkészítése: 20.000 Ft

Alapcsomag: abban az esetben ajánlott, amelyben várhatóan sikerül rövid idő alatt megállapodásra jutni.
Tartalma: Előkészítő beszélgetések a felekkel, egy közös mediációs ülés, a megállapodás elkészítése: 155.000 Ft

Az alapcsomag ára előre fizetendő, egyéb esetben minden találkozás az aktuális óradíj szerint kerül számlázásra.

Püspöki linda - mediátor

Közvetítői igazolványom száma: T/003484

Mediációs tevékenységet a következő helyszíneken folytatok:

Budapesten több kerületben, Pilisvörösváron, Kaposváron, Kecskeméten és Szolnokon.

Megállapodás Mediáció © - 2023

GL Paktum Kft.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltató: C3 Nonprofit Kft.